INFOLINKA (+420) 800 225 221

Aktuality

Seminář k pohřbívání zesnulých s infekční nemocí

Zástupci společnosti Důstojné rozloučení, a.s. se zúčastnili pracovního jednání  k návrhu směrnice vlády k pohřbívání zemřelých nakažených infekční nemocí, které organizovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.   

Vypracováním návrhu směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události v souvislosti s nakládáním s tělem zemřelého s vysoce nakažlivou nemocí po jeho předání pohřební službě pověřila ministerstvo vláda České republiky. Do debaty se vedle vládních resortů  zdravotnictví, vnitra a obrany zapojily i krajské hygienické stanice, krajské úřady a zájmová sdružení působící v pohřebnictví. 

Osm desítek účastníků jednání vedle hygienických okolností při pohřbu osob nakažených infekční chorobou diskutovalo také  o okolnostech jak v tomto specifickém případě zachovat důstojnost obřadů úctu při zacházení s tělem zesnulého. 

CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍC? VOLEJTE 800 225 221 info@dustojnerozlouceni.cz
CHCETE DOMLUVIT SCHŮZKU? PŘIJEDEME ZA VÁMI PO CELÉ ČR!

ZASLAT
SLEVOVÝ KUPÓN