INFOLINKA (+420) 800 225 221

Aktuality

Důstojné rozloučení na kurzu pro samosprávu

Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D.

V úterý 5. října vystoupil výkonný ředitel společnosti Důstojné rozloučení Petr Hejda na kurzu o pohřebnictví pro úředníky územních samosprávných celků, pořádném Vzdělávacím centrem pro veřejnou správu ČR v Praze – Karlíně. Vedle hlavního přednášejícího, kterým byl uznávaný odborník na pohřebnictví Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D. z  Ministerstva pro místní rozvoj ČR, představil zástupcům samosprávy společnost i své zkušenosti se zaváděním moderních produktů pro řešení smutečních událostí do praxe v České republice.

Cílem vzdělávacího programu bylo vyložit úředníkům územních samosprávných celků spravujících hřbitov problematiku aplikace zákona o pohřebnictví v praxi, včetně vedení příslušných evidencí a dalších  otázek, které mohou přispět ke zkvalitnění výkonu státní správy na tomto úseku. Tedy je i seznámit s moderními trendy v tomto oboru.

„Naše společnost vystupovala jako host. Jsme rádi, že jsme zástupcům samosprávy mohli představit předplacené pohřby, výhody tohoto produktu včetně pozitivního vlivu na snížení počtu tzv. sociálních pohřbů v zemích, kde tato služba funguje. Z publika dokonce zazněla poznámka, že se někteří občané na úřady chodí na takovou možnost ptát,“ řekl Petr Hejda.

Hlavním přednášejícím akce byl Mgr. Tomáš Kotrlý, Th.D. z ministerstva pro místní rozvoj, který je  uznávaným odborníkem v oblasti pohřebnictví, a působí také jako poradce pro pozůstalé. Tomáš Kotrlý je autorem celé řady odborných článků a při Národním ústavu odborného vzdělávání založil pracovní skupinu pohřebnictví, ze které vznikly kvalifikační a hodnotící standardy profesí jako hrobník, thanatopraktik, obřadník, smuteční řečník a poradce pro pozůstalé.

Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. je nevládní, nezisková vzdělávací společnost se zaměřením na místní a regionální správu, poskytovatele sociálních služeb a další instituce veřejného a neziskového sektoru, řízená správní radou složenou ze zástupců ministerstev, Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí a odborníků na veřejnou správu.

CHCETE SE O NÁS DOZVĚDĚT VÍC? VOLEJTE 800 225 221 info@dustojnerozlouceni.cz
CHCETE DOMLUVIT SCHŮZKU? PŘIJEDEME ZA VÁMI PO CELÉ ČR!

ZASLAT
SLEVOVÝ KUPÓN